fbpx

utforskar idepsykologi

idégenerering + psykologi = idepsykologi

På Creativity House är vi nördigt nyfikna på att utforska samspelet mellan idégenerering och psykologi. Vi har skapat ett nytt ämne som vi har valt att kalla “idepsykologi”. Så här definierar vi det:

1.  mekanismer bakom ens idégenereringsprocess

2.  idégenerering med hänsyn tagen till kundernas existerande eller önskade beteende

I vårt jobb applicerar vi psykologins principer på idégenerering och kreativitet.

Vårt nördigt smala nyhetsbrev om idepsykologi (på engelska)

besök substack

Psychology of ideas YouTube kanal (på engelska)

besök youtube