Det man gör mycket av blir man bra på. Det sägs att det tar 10000 timmar för att bemästra något. Det må vara sant eller inte, hur som helst så krävs det tid för att utveckla en färdighet.

Det säger sig självt att man inte kan bli världsbäst på allt, men alla skulle kunna (i teorin) bli världsbäst på något. Men ju fler saker vi gör desto svårare blir det att ta på sig expertrollen. Antingen tänker du “more is more”, eller så tillämpar du det minimalistiska mindsetet och eliminerar allt förutom den där enda saken som du fulländar.

Dina kunder förväntar sig att du är riktigt bra på det du ska leverera. De har ingen förståelse för att du har många hattar att hålla reda på.

Fundera! Om du tvingades välja – vad skulle du vilja  bli världsbäst på?